Konzultace

Moje nabídka konzultací ohledně vývoje software. Zde vám nastíním, jak taková konzultace probíhá.

Nová řešení

Máte nápad na vlastní projekt nebo startup? Potřebujete poradit s technickými otázkami ohledně jeho realizace?

 • Společně váš nápad projdeme a ujasníme si požadovanou funkčnost
 • Probereme vaše požadavky a očekávání 
 • Poradím vám technologie, které vám mohou pomoci 
 • Doporučím zdroje informací, ze kterých můžete čerpat 
 • Připravím vás na problémy, které mohou nastat během realizace i po uvedení software do provozu
 • Všechny důležité informace vám předám formou dokumentu. Úroveň detailu si volíte vy.
 • Rád vám pomohu vaše řešení vyvinout

Řešení problémů s rychlostí

Je vaše aplikace občas pomalá? Zasekává se? Nastává to v určitém čase, nebo specifických situacích? 

 • Příčin výkonostních problémů může být celá řada. Špatným návrhem databáze počínaje a např. nevhodnou implementací na frontendu konče
 • Nejprve si společně definujeme jak se "pomalost" projevuje a jaká jsou vaše výkonová očekávání
 • Následně se pokusím identifikovat tzv. bottleneck - část systémukterá je za nevyhovující chování odpovědná
 • Nakonec vám doporučím opatření, která problémy vyřeší. Mohu pomoci s jejich realizací.

Penetrační testy

Obáváte se hackerů? Chcete snížit pravděpodobnost takového útoku na minimum? Penetrační test je relativně levná "pojistka", jak zabránit výrazně větším škodám.

 • Společně projdeme vaši aplikaci. Důležité je pochopit, které části mohou být vystaveny potenciálnímu útoku
 • Nad běžící aplikací spustím automatické penetrační testy. Zároveň provedu i řadu manuálních testů a prověřím, zda řešení odpovídá doporučením metodologie OWASP.
 • Společně si ujasníme, které nálezy mohou být relevantní 
 • Připravím pro vás report o provedených testech a seznam opatření, která by se měla implementovat
 • Pomohu s realizací doporučených opatření

Revize existujícího řešení

Stává se, že váš software občas nefunguje jak má? Reportují vám uživatelé chyby, které se stávají nahodile nebo je obtížné je reprodukovat? Odmítá se váš dodavatel těmito problémy zabývat?

 • Nejprve od vás zjistím maximum informací ohledně současného řešení. Soustředit se budeme především na části, které vnímáte jako problém.
 • Projdu zdrojové kódy kritických komponent a zmapuji jejich architekturu
 • S ohledem na vaše priority připravím seznam doporučených opatření
 • V případě potřeby pomohu s realizací